Ç.Ü ÖZEL GÜVENLİK

WEB SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ......  

 
ESİNTİLER
ESİNTİLER  
  ANASAYFA
  DİNİ BİLGİLER
  İNTERNET REHBERİ
  ONLİNE RADYO
  TV'de BUGÜN
  SİNEMA
  SİGARA ÖLDÜRÜR
  ARAMA MOTORU
  BURÇLAR
  OYUNLAR
  DERSLER
  MÜZİK
  SPOR HABERLERİ İDDAA CANLI MAÇ PROGRAMI
  VİDEO klip
  İDEAL KİLONUZU BULUN
  FLASH ŞİİRLER1
  FLASH ŞİİRLER2
  RENK KODLARI
  HAZIR KODLAR
  KODLARI TESTVE DENEME
  5188 kanun no:
  ÖZEL GÜVENLİKÇİ DUASI
  ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI 1
  ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI 2
  ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI 3
  SEVGİ MESAJLARI
  SİMLİ RESİMLER
  KAMKAT(Kumquat)
  ADANALIMISIN
  23 NİSAN
  DOST SİTELER
  BİLİMSEL HESAP MAKİNASI
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  Sayaç
  ESİNTİLER
  CHAT
  Yeni sayfanın başlığı

-----shade-----

Şâban ayının on beşinci gecesi BERAAT GECESİ dir.Hayırlara vesile olması dileğiyle...

-----shade-----
KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN


Free Top Site

Bu sayfada dakika saniye misafirim oldunuz .....

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI 1

SINAV 1

1- Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
a) Kardiyoloji      b) KBB       c) Göz              d) Psikiyatri          e) Nöroloji
 
2- Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi kaç saattir?
a) 40                      b) 50           c) 60                 d) 55                      e) Hiçbiri
 
3- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
a) Kimlik sorma                 b) Yakalama       c) Arama
d) Emanete alma                               e) Kimlik tespiti
 
4- Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
a) Önleyici görev                b) İdari görev       c) Özel kolluk görevi
d) Kişisel görev                   e) Adli görev
 
5- Üzerinde silah bulunan kişi özel güvenlik görevlisinin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?
a) İmzalamadığı tutanağa yazılır.
b) Zorla imzalatılır.
c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır.
d) Cezası artırılır.
e) Tutuklanır.
 
6- Meşhud cürüm (suç üstü) halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Polisin               b) Kamu kolluğunun         c) Özel güvenlik görevlisinin            
d) Herkesin          e) Mağdurun
 
7- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
a) Üniversitede                    b) Alışveriş merkezinde     c) Spor müsabakalarında
d) Sağlık tesislerinde          e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda
 
8- Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel
      güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma       
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma                      
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet
 
9- Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kuralları
     hangisinde yer almaz?
a) Devlet Memurları Kanunu          b) İş Kanunu       c) Toplu İş Sözleşmesi
d) Hizmet Akdi                                   e) Görev Talimatı
 
 
10- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptığı adli arama kapsamına girer?
a)Suç delillerini elde etme                           b) Kişilerin üstlerini arama
c)Spor müsabakalarında kimlik sorma     d) Kapalı alanlarda arama yapma    e) Hepsi
 
11- Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması görevini yerine   
       getirir?
                a) Kamuya açık alanlarda
                b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
                c) Toplantı, konser ve spor müsabakalarında
                d) Otolarda ve toplu taşıma araçlarında
                e) Hiçbiri
 
 
 
 
 
 
12- Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki hangi şartlarda CMUK 157’ye göre yakalama yetkisini yerine getirir?
                a) Herhangi bir olay olduğunda olay mahallinde görevini yerine getiren memura görevini yaparken kasten ihlalde bulunanları
                b) Suç unsurlarını saklayanları
                c) Sarhoş ve kimliksiz olanları
                d) Suç işlenmesine devam edenleri
                e) Trafik kazası suçlularını
 
13- Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
                a) Suça el koyar       b) Suçun devamını engeller       c) Sanığı tespit eder ve yakalar
                d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder            e) Hepsi
 
14- 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
                a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
                b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
                c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
                d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
                e) Hiçbiri
 
15- Hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan değildir?
a)       Özel güvenlik personelinin Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında
                      başka bir işte çalıştırılma yasağı
                b)    Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı
c)       Özel güvenlik görevlisinin ateşli silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında
                      kullanma yasağı
                d)    Özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katılma yasağı
                e)    Özel güvenlik görevlisinin greve katılma yasağı
 
16- “Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ……………………. denir.” tanımında boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
                a) Önleme yakalaması
                b) Adli arama
                c) Adli zaptetme
                d) El koyma
                e) Mülkiyet hakkını ihlal
 
17- “Özel güvenlik görevlisi, görev alanı olan sitenin içinde ve görevi sırasında hırsızlık yapan bir kişiyi suç üstündeyken fark ederek yakalamak amacıyla kovalamış ve bu esnada hırsızın kaçtığı site içindeki bir eve de girmiştir.” Özel güvenlik görevlisinin bu örnek olaydaki davranışını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlar?
            a) Konut dokunulmazlığının ihlalidir
            b) Özel güvenlik görevlisi görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir
            c) Suçüstü hali söz konusu olduğu için hukuka uygundur
            d) Özel güvenlik görevlisinin eve girme yetkisi yoktur
            e) Kişi dokunulmazlığının ihlalidir
 
18- “Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı neresidir?
            a) Paranın teslim alındığı yerdir
            b) Paranın teslim edildiği yerdir
            c) Paranın teslim alındığı ve taşındığı yerdir
            d) Paranın teslim alındığı ve teslim edildiği yerdir
            e) Paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergah ve teslim edildiği yerdir
 
19- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
            a) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
            b) Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
            c) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
            d) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
            e) Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek
 
20- Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak yaptığı arama sonucu ele geçen delil ne olacaktır?
            a) Delil incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilecektir
            b) Delil suç unsuru değilse özel güvenlik görevlisi tarafından atılmalıdır
            c) Delil olma özelliğini yitirecektir
            d) Delil nasıl ele geçerse geçsin önemini yitirmeyecektir
            e) Hiçbiri
 
21- Genel Kolluk Kuvvetleri aşağıdakilerden hangileridir?
            a) Belediye Zabıtası - Polis - Jandarma       
b) Özel Güvenlik Teşkilatı - Gümrük Muhafaza Teşkilatı - Sahil Güvenlik Teşkilatı
            c) Polis – Jandarma – Sahil Güvenlik Teşkilatı
            d) Belediye Zabıtası – Gümrük Muhafaza Teşkilatı – Sahil Güvenlik Teşkilatı
            e) Polis – Gümrük Muhafaza Teşkilatı – Jandarma
22- Kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
            a) Kişinin üstü ve eşyaları zorla da olsa aranır
            b) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilir
            c) Konu genel kolluğa bildirilir
d)Kişinin üstü ve eşyalarının aranması için ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin
           verilmez
                e) Kişinin üstü aranmasa bile eşyaları muhakkak aranır
 
23- Devriye hizmeti nedir?
            a) Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
            b) Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir
            c) Adli kolluk hizmetidir
            d) Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır
            e) Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir
 
24- Nokta görevlisi aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapamaz?
            a) Adres soranlara yardımcı olur
            b) Noktanın yakın çevresinde gezinebilir
            c) Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların bulunmasına izin vermez
            d) Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlayabilir
            e) Nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların park etmesine izin vermez
 
25- Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik önlemlerindendir?
a) Personel güvenliği – Fiziki güvenlik ve nöbet hizmetleri
b) Evrak ve haberleşme güvenliği – Yangınlardan korunma
c) Sabotaj ve terör olaylarından korunma
d) Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden korunma
e) Hepsi
 
26- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
a) Parmak izi ve fotoğraf almak 
b) Olay yeri çevre emniyetini almak
c) Delilleri muhafaza etmek       
d) Kimlik sormak
e) Tabii afetlerde işyeri ve konutlara girmek
 
27- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi devriyesinin temel görevi değildir?
a) Önleyici görevleri          b) Koruyucu görevleri     c) Yardım görevleri
d) Adli görevleri                  e) Genel güvenlik ve genel asayiş görevi
 
28- Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi yasadan alır?
a) 2559 Sayılı Kanun   
b) 5188 Sayılı Kanun        
c) 3005 Sayılı Kanun
d) 6136 Sayılı Kanun
e) Hepsi
 
29- Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.
b) Yakalama sebebi belirtilir
c) Elde edilen delillerden bahsedilir
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir
e) Hepsi
 
30- İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için; suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama ne tür aramadır?
a) Adli amaçlı arama        b) Önleme amaçlı arma                  c) Genel arama
d) Muvafakatli arama                       e) Özel arama
 
31- Olay yerinden uzaklaşan şüpheli bir şahsın eşkali ile ilgili hangi hususlara öncelikle
dikkat edilmelidir?
a) Elbisesi
b) Ayakkabısı
c) Saç rengi
d)Boy,tahmini kilo,yüz şekli, vücudunda herhangi bir hasar olup olmadığı yaralı olup
   olmadığı
e) Hiçbiri
 
32- Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?
            a) İfade alma                      b) Tutanak                           c) Özet çıkarma
            d) Not alma                         e) Rapor yazma
 
33- Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine ne denir?
            a) Tutanak tutma                              b) Not alma                         c) İfade alma
            d) Özet çıkarma                 e) Rapor yazma
 
34- Tutanağın adli soruşturma safhası itibariyle hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
            a) 1                        b) 2                        c) 3                         d) 4                        e) 5
 
35- Aşağıda belirtilenlerden, tutanakların ortak özelliklerinden olmayan hangisidir?
            a) İçeriği yansıtan bir başlık olması
            b) Konunun yada olayın öğreniliş şeklinin belirtilmesi
            c) Şüpheli, tanık, müşteki veya mağdura ait açık kimlik bilgisinin yer alması
            d) Şahısların ifadelerinin alınması
            e) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili bilgilerin yer alması
 
36- Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne denir?
            a) Zapt etme                                       b) Nezarete alma                                c) Yakalama
            d) Gözetim altına alma                     e) El koyma
 
37- Halkla ilişkilerin usul ve şekillerinden olmayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlgi ve güleryüz göstermek                                                         
b) Medeni ve Ciddi bir tavır takınmak
c) Asık Suratlı ve asabi davranmak
d) Terbiyeli ve nazik bir dil kullanmak
e) İşi çabuklaştırmak, bitirmek
 
38- Başarılı iletişim kurallarının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
a) Karşımızdaki kişileri saygı duymak.        b) Gerçekçi ve doğal davranmak
c) Empati             d) Uzun boylu olmak         e) Motivasyon
 
 
39- Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun gibi düşünüp hissetmeye çalışmak aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Motivasyon    b) Empati             c) İç Güdü            d) Tutum              e) Önyargı
 
40- Güvenlik alarm sistemleri aşağıdaki prensiplerden hangilerine göre çalışır ;
I.          Ses algılanması
II.        Bir elektrik devresinin kesilmesi
III.     Elektro statik bir alana girilmesi
IV.      Titreşim veya hareketin algılanması
 
a) Hepsi       
b) I, II ve IV    
c) II ve IV     
d) II, III ve IV
e) I, II ve III
 
41- Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir?
a) Görüntünün açısının değiştirilmesi
b) Görüntünün netlik ayarının yapılması
c) Görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi
              d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi
            e) Görüntünün renklendirilmesi
 
42- Yangın dedektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?
 
I.     Duman  
II.        Işık
III.      Isı
IV.      Alev
 
a) I, III ve IV
b) I, II ve III
c) II, III ve IV
d) I ve IV
e) I, II, III ve IV
 
43- Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?
                a) Kameralar                       b) IR sistemleri                    c) Metal dedektörleri         
d) PIR dedektörleri             e) X-Ray cihazları
 
44- Aşağıdakilerden hangisi yardımcı gevenlik cihazlarından olan “el tipi metal dedektörlerinin özelliklerinden birisi değildir?
                a) Kontrollerde metal madde bulunduğunda, ikinci bir metal madde bulunması ihtimali göz önünde bulundurularak vücudun her bölgesi kontrol edilinceye kadar aramaya devam edilir
b) Kontrol edilecek kişiler dedektöre bir metre mesafede bekletilerek sıra ile kontrol edilir
c) İncelenen bölgeye 2.5 cm. veya 7.5 cm. mesafeden, paralel tutularak kontrol yapılmalıdır.
d) Islak zemine bırakılmamalıdır
e) İnsanların baş kısmına tutulmamalıdır
 
45- Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen bir olay sonrasında olay yerindeki özel kolluk görevlisinin yapması gereken işlemlerden değildir?
a) Delilleri toplayıp ambalajlamalıdır
b) Olay yerine tedbirli yaklaşmalı ve olayın olduğu alana girerken mümkün olduğunca potansiyel delil olabilecek eşya ve alana zarar vermeyecek şekilde hareket etmelidir.
c) Olayın halen devam ettiğini varsayarak hareket etmeli ve buna göre dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
d) Eğer olay yerindeki yaralılar için acil ilk yardım talep etmelidir
e) Kendisine veya başka kişilere karşı halen devam etmekte olan veya olabilecek bir tehlikenin olup olmadığını kontrol etmelidir
 
 
46- Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Hava şartları                  b) Meraklı kalabalık          c) Şüpheli ve iş birlikçileri
d) Parmak izi uzmanları   e) Mağdur yada maktulün yakınları
 
47- Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yaygın olarak yapılan hatalardan değildir?
a) Olay yerine giren kişilerin ve olay yerindeki davranışlarının kayıt altına alınmaması
b) Olay yerinden sevk edilen yaralıların yerleri ve sağlık durumları hakkında bilgi verilmemesi 
c) Delillere dokunularak (el, ayak, araç) yerlerinin değişmesine, kirlenmesine, bozulmasına neden olunması
d) İlk müdahalede olayın yakın ve geniş çevresinin tam tespit edilemeyişi,
e) Hepsi
 
48- Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerden değildir?
a) Kan                  b) Doku parçası    c) Cam kırıkları               d) Saç                    e) Kepek
 
49- Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyale ne denir. ?  
a) Parmak izi       b) İpucu                                c) Bulgu                d) Fiziksel delil                     e) Hepsi
 
50- Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?
a) Olayın meydana geldiği yer.                       b) Olay yerinin yakın çevresi
c) Olay yerinin geniş çevresi                            d) Kan damlalarının en yoğun olduğu yer
e) Şüphelinin ifadesine göre tespit edilir
 
51- Olay yerinde tanımadığı bir cisim veya paket bulunması durumunda özel güvenlik görevlisinin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şüpheli paketi veya cismin ne olduğunu anlamak için elle el ile kontrol eder
b) Şüpheli paketi veya cismin ne olduğunu anlamak için herhangi bir alet ile kontrol eder
c) Çevresinde başka kişiler varsa onlara kontrol ettirir.
d) Paketi veya cismi olay yerinden alır ve ilgili ekiplere teslim eder
e) Kesinlikle el sürmez ve yerini değiştirmeye kalkmaz
 
52- Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
                a) Olay                  b) Olay yeri          c) Delil                   d) Bulgu                                e) Hepsi
 
53- “Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve fiziksel delileri koruma” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
                a) Soruşturma ekibi                                           b) Olay yeri inceleme ekibi
c) Olay yeri soruşturma sorumlusu                 d) İlk ekip                                  e) Hepsi
 
54- Aşağıdakilerden hangisi gösteri yürüyüşü kapsamına girmez?
                a) Sendikal faaliyetler
                b) Grev ve lokavtlar
                c) Öğrenci eylemleri
                d) Geleneklere göre yapılan tören ve şenlikler
                e) Dernek ve toplantı faaliyetleri
 
55- Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir.
      b) Bir birlerini tanıyan 10 ve üzerinde şahsın bir meydanda buluşmak üzere toplanması sonucu oluşan gruba kalabalık denir.
c) Çay içmek üzere bir okul kantininde toplanan öğrenci grubuna kalabalık denir.
d) Maç seyretmek için stad içinde bulunan protokole kalabalık denir.
e) Kalabalık yalnızca nüfusu bir milyon ve üzerindeki şehirlerde oluşan topluluklara denir.
 
56- Toplumsal olayları başlatma usullerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaygın propaganda yapmak     b) Konuşma yapmak                c) Heyecanı artırmak                               d) Eyleme geçiş                                  e) Sakin olunmasını öğütlemek
 
 
57- Copun özellikleriyle alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Psikolojik bir etkiye sahiptir.
b) Kolun uzantısı olarak kullanılır
c) Öldürücü değildir
d) Savunma amaçlıdır
e) Hiçbir etkisi yoktur
58-Göz yaşartıcı gazların etkilerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geçici körlük                                  b) Göz yaşı                          c) Mutluluk duyma
d) Öksürük                                          e) Hapşırma
 
59- Eğer birey Saldırgan olduğu zaman bazı şeyler elde etmiş ve ediyorsa bunun devamını sağlamak için sürdürülen saldırgan davranış ne tür bir saldırganlık biçimindedir?
a) Savunma için saldırganlık
b) Zevk için saldırganlık
c) Bir amaca varmak için araç olarak saldırganlık
d) Rahatsız edilme ve engelleme sonucu saldırganlık
e) Kültürel bir öğe olarak (kültürel nedenlere dayalı) saldırganlık
 
60- Aşağıda belirtilenlerden hangisi organize aktif kalabalıktır
a) Bir toplantı ve gösteri yürüyüşündeki kalabalık
b) Bir spor müsabakasında seyircilerden oluşan kalabalık
c) Ani karışıklık sonucu meydana gelen kalabalık
d) Çarşı yada pazarlarda oluşan kalabalık
e) Bir inanç etkinliği için oluşan kalabalık
 
61- Aşağıda belirtilen hangi durumda hat düzeninin uygulanması uygun değildir?
a) Dar bir sahayı kapatmak için
b) Bir bina veya tesisi korumak için
c) Topluluk içinde belli şahısları almak için
d) Belli yönden gelebilecek tehlikeye karşı tedbir alınması
e) Bir bölgeden bir gurubu çıkarmak için
 
62- Kelepçe takılırken dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kelepçe takanın emniyetini diğer görevlilerce sağlanması
b) Şahsın sağa sola bakmak, konuşmak el kol hareketi gibi davranışlarının önlenmesi
c) Kelepçe takıldıktan sonra iyi oturup oturmadığını kontrol edilmesi gerekir
d) Kelepçeyi takacak görevli kelepçe takacağı kişinin arkasında bulunur ve hareketlerini
    kontrol altında tutar
e) Hepsi
 
63- Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?
a) Caydırıcılık                    b) Provokasyona gelmeme              c) Kuvvet gösterisi
d) Tahriklere engel olma   e) Hepsi
 
64- Acil sağlık yardımı için aranması gereken Hızır acil Servisinin telefon numarası nedir?
                a) 118                    b) 177                    c) 112                    d) 110                    e) 155
 
65- “Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde çevre imkanlarından yaralanılarak yerine getirilen geçici müdahale” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
                a) Hastalık           b) Sağlık               c) Tedavi              d) İlk Yardım       e) Hiçbiri
 
66- İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
                a) Yaralıyı iyileştirecek tedaviyi yapmak
                b) Yaralıya ilaç vermek
                c) Olay yerine polis çağırmak
                d) Yaralının hayatını kurtarmak
                e) Yaralıyı oyalamak
 
 
 
67- En tehlikeli kanama aşağıdakilerden hangisidir?
                a) Atardamar kanaması
                b) Toplardamar kanaması
                c) Yaranın büyüklüğüne göre değişir
                d) Yerine göre her biri diğerinden daha tehlikelidir
                e) Kılcal damar kanaması
 
68- Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
                a) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır
                b) Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır
                c) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir
d)Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama
                   engellenmez
                e) Kazazede ayakta sevk edilir
 
69- Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda ilk yapılması gereken nedir ?
a) Acilen hastaneye götürmek   b) Kol ve bacaklarından tutarak taşıma
c) Sedye ile taşıma                     d) Boyunluk takılması             e) Kucaklayarak kaşıma
 
70- Sıcak su yanıklarında ilk yapılması gereken nedir?
                a) Merhem sürmek             b) Yoğurt sürmek                c) Kolonya sürmek
                d) Soğuk su uygulaması    e) Pansuman yapmak
 
71- Gaz zehirlenmesinde ilk yapılması gerekenler nelerdir ?
a) ABC Kontrolü               b) Ortamdan uzaklaştırmak             c) Yoğurt yedirmek                     
d) Ambulans çağırmak     e) Suni teneffüs yapmak
 
72- Bilinç kaybı olan yaralıda hangi pozisyonda tutulmalıdır ?
a) Yan yatar pozisyonda          b) Oturur pozisyonda                                c) Sırt üstü yatırılır          
d) Yüzükoyun yatırılır             e) Ayakta tutulur
 
73- Sara Krizinde hangi davranışlar yapılır ?
a) Kolonya koklatmak          b) Vücuduna zarar gelmesi engellenir  
c) Su içirilir                               d) Çenesi Açılır               e) Suni teneffüs yapılır
74- Suni solunum nedir?
a) Soluk yolu tıkalı olan hastanın soluk yolunu açmaktır
b) Solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir
c) Kalbi duran kimseye ağızdan hava vermektir
d) Solunumu normal devam eden kimsenin kendi kendine solumasıdır
e) Hava bulunmayan ortamda yapılan solunumdur
75- Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda nasıl zemine yatırılır?
a) Yüzüstü yumuşak zemine           b) Yüzüstü sert zemine      c) Sırtüstü yumuşak zemine
d) Sırtüstü sert zemine                      e) Yere yatırılması yeterlidir
 
76- Aşağıdakilerden hangisi itfaiye yangın ihbar telefon numarasıdır?
a) 155                   b) 163                    c) 110                    d) 118                    e) 112
 
77- Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su                      b) Kum                 c) Karbondioksit                 d) Köpük              e) Hepsi
 
78- Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
                a) Deprem            b) Sel                     c) Kasırga             d) Tsunami           e) Hortum
 
79- Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranış doğrudur?
                a) Normal genel merdiveni kullanmak
                b) Çatıya doğru çıkmak
                c) Yangın merdivenini kullanmak
                d) Asansörü kullanmak
                e) Hiçbiri
80- Yangının oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?
                a) Duman – Koku – Alev
                b) Koku – Duman – Alev
                c) Duman – Alev – Koku
                d) Alev – Duman – Koku
                e) Alev – Koku – Duman
 
81- Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerinden değildir?
                a) Soğutarak söndürme
                b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
                c) Havayı kesme
                d) Boğma
                e) Hepsi
 
82- Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?
                a) Orman yangınları
                b) Havaalanları, uçak hangarları
                c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
                d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
                e) Hiçbiri
 
83- Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
                a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
                b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
                c) Rüzgarı önüne alarak kullanmak
                d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
                e) Hiçbiri
 
84- Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içinde alınacak önlemlerden biri değildir?
                a) Asansörü kullanmamalıyız
                b) Dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız
                c) Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmeliyiz
d)Okulda, sağlamsa sıra altına yada sıra yanına çökerek sarsıntının geçmesini
                  beklemeliyiz
                e) Hepsi
 
85- Önemli kişi aracının özellikleri donanımı için aşağıdaki hangi ifade doğrudur?
a) Motoru güçlü ve hızlı olmalıdır
b) Araç ülkenin yol ve hava şartlarına uygun olmalıdır
c) Çarpışmalara karşı dayanıklı olmalı
d) Mümkünse zırhlı olmalı
e) Hepsi
 
86- Aşağıdakilerden hangisi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
b) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir
 
87- Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade dorudur?
a) Güvenlik raporu hazırlamak
b) Bölgenin, görev yerinin ve güzergahın incelemesini yapmak
c) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak
d) Alternatif güzergahlar oluşturmak
e) Hepsi
 
 
 
 
88- Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinden değildir?
                a) Karo düzeni                    b) Dairesel koruma             c) Üç kişiyle koruma
                d) Dört kişiyle koruma       e) Beş kişiyle koruma
 
89- Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
                a) Pratik zekalı olmalı
                b) Fizik kondisyonu yüksek olmalı
                c) Medyatik olmalı
                d) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı
                e) Çevreyi iyi gözlemlemeli
 
90- Suikastlerin nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
                a) Siyasi ve ideolojik nedenler         b) Psikolojik nedenler        c) Ekonomik nedenler
                d) Ekolojik nedenler                          e) Dini ve sosyal nedenler
 
91- Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
                a) Bozma             b) Tahrip               c) Sabotaj             d) Sondaj              e) Drenaj
 
92- Saldırı ve safhalarında kimler yer almaz?
                a) Gözcüler           b) Devriye ekibi   c) Kaçış ekibi       d) İmha ekibi       e) Koruma ekibi
 
93- Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
                a) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir
                b) Korunan kişi konutta yoksa tedbir alınmayabilir
                c) Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır
d)Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler
                  azaltılabilir
e) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler arttırılır
 
94- Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarından değildir?
                a) Patlayıcı madde
                b) Kapsül – fitil
                c) Dış kap demir aksamı
                d) Anahtar sistemi
                e) Hiçbiri
 
95- Aşağıdakilerden hangisi kitap bombalar için doğru bir ifade değildir?
                a) Posta/kargo ile gönderme
                b) Normal kitaptan daha ağır olma
                c) Patlayıcı madde kokusu algılama
                d) Zarfın üzerindeki bilgilerde yazı ve harf hatası
                e) Emsallerinden daha hafif olma
 
96- Patlamanın kaç türlü etkisi vardır
                a) 1                        b) 2                        c) 3                         d) 4                        e) 5
 
97- Aşağıdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir?
                a) Katlanmaz özellik
                b) Aşırı pul yapıştırılması
                c) Üzerinde yağ lekesi olması
                d) Üzerinde hava deliği olması
                e) Hepsi
 
98- Kokain hangi bitkiden elde edilir?
                a) Afyon               b) Kendir              c) Kenevir             d) Koka                e) Haşhaş
 
99- Esrar hangi bitkiden elde edilir?
                a) Hint keneviri   b) Afyon               c) Koka                 d) Maraş otu        e) Haşhaş
 
100- Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?
a)Birikim              b) İhtiyaç              c) Bağımlılık        d) Tolerans           e) Tedavi
 
 
patrocinado por: <a href="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com" _fcksavedurl="http://www.wikizapping.com">videos</a> <a href="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es" _fcksavedurl="http://www.wikifotos.es">fotos</a> <a href="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor" _fcksavedurl="http://www.planetanuncios.com/es/ categorias/lst/35/motor">coches</a>
 
 
   
 
 

Beraat gecesi,Rrabbimiz tevbe, istiğfar ederek pişmanlık duyan günahkârların cümlesini affedeceğini bildiriyor. Ancak şu sekiz sınıfın KESİN TEVBE ETMEDİKÇE bu aftan istifadelerinin olamayacağını da işaret ediyor:1-Allah'a şirk koşanlar.

2-Ana-babalarına isyan eden, onların kablerini kırıp gönüllerini yıkanlar.

3-İçkiye devam edenler.

4-Falcılık edip gelecekten haber verenler.

5-Din kardeşine besledikleri kinden vazgeçmek istemeyenler.

6-Adam öldürmekten pişmanlık duymayanlar.

7-Nikâhsız aile ile yaşayanlar.

8-Akrabalarıyla alâkayı kesip ihmal edenler.Şüphesiz ki bu günahların sahipleri bu gecede derin bir tevbe, istiğfarda bulunur da, kesin pişmanlık haline girerlerse ilâhi aftan müstefid olur.lar. Aftan istisna edilmelerinin sebebi kesin, bir dönüş yapmayışları, ciddi bir tevbe, istiğfar haline girmemeleridir.
 
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE  
 
İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır  ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy


 
KRAL SİTEYE GİRİŞ
Ç.Ü ÖZEL GÜVENLİK Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol